top of page
konserwacja sztukaterii gipsowej, renowacja sztukaterii elewacyjnej, odtwarzanie, powielanie elementów

KONSERWACJA RZEŹBY ORAZ ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH

Konserwacja dzieł sztuki, eksponatów muzealnych, zbiorów kolekcji prywatnych, wykonanych z:

 • kamienia naturalnego: piaskowca, wapienia, granitu, marmuru, alabastru

 • kamienia sztucznego: gipsu, betonu, zapraw cementowo-wapiennych

 • ceramiki: cegły, terakoty, porcelany

 • metalu: żeliwa, stali, mosiądzu, brązu, miedzi, cyny, cynku

 • z innych materiałów rzeźbiarskich, m.in.: kości słoniowej, drewna, metalu, stiuku, szkła

KONSERWACJA I RENOWACJA ARCHITEKTURY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

Konserwacja i renowacja architektury, w tym zabytkowych elewacji i wnętrz oraz elementów małej architektury i obiektów o szczególnej wartości historycznej:

 • elewacje ceglane, tynkowane, z cegły klinkierowej i kamienia

 • sztukaterie zewnętrzne - elewacyjne oraz dekoracyjne elementy wystroju wnętrz

 • pomniki, nagrobki, kapliczki, fontanny, bramy przejazdowe

KOPIE, REKONSTRUKCJE RZEŹBIARSKIE

 • odtwarzanie elementów na podstawie fotografii archiwalnych, rysunków, inwentaryzacji, informacji historycznych, analogii w innych dziełach sztuki

 • powielanie elementów (np. sztukaterii: kroksztynów, wsporników, kapiteli, gzymsów, faset, listew profilowanych)

 • odlewanie (formy silikonowe, gipsowe)

PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FORM RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNYCH

Wykonujemy nowe rzeźby i elementy architektoniczne na podstawie projektu własnego, lub dostarczonego przez klienta, w kamieniu, lub tworzywie naśladującym naturalne materiały, a także w brązie, mosiądzu, żeliwie.

PROGRAMY, BADANIA, DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

Wykonujemy badania stratygraficzne​, badania zasolenia, badania materiału kamiennego i składu zapraw, badania pigmentów i spoiw malarskich.

KONSERWACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Opracowujemy metody konserwacji nietypowych materiałów i tworzyw rzeźbiarskich.

UPRAWNIENIA KONSERWATORSKIE

Posiadamy uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Pobierz treść Rozporządzenia

KONSERWATOR ZABYTKÓW

 

Eliza Płocińska - absolwentka UMK w Toruniu na kierunku Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych (2008).

MATERIAŁY

Wykorzystujemy materiały i technologie posiadające certyfikaty do stosowania w obiektach zabytkowych, m,in.: Remmers, Keim, Optolith, Caparol, Sto, Hilti, BaumitCTS, Tikkurila, Sika.

TEREN DZIAŁANIA

Wykonujemy prace na terenie całej Polski.

WSPÓŁPRACA

Realizujemy zamówienia dla jednostek finansów publicznych oraz sektora prywatnego.

TRANSPORT

 

Zapewniamy specjalistyczny transport obiektów zabytkowych.

formownia >> oferta

KONSERWACJA RZEŹBY ORAZ ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH
KONSERWACJA I RENOWACJA ARCHITEKTURY I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
​ KOPIE, REKONSTRUKCJE RZEŹBIARSKIE
PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FORM RZEŹBIARSKO-ARCHITEKTONICZNYCH
PROGRAMY, BADANIA, DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE
​ KONSERWACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

KONSERWACJA RZEŹBY I ARCHITEKTURY

bottom of page