top of page

RENOWACJA I ODTWORZENIE ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH FONTANNY 

NA CMENTARZU CENTRALNYM W GLIWICACH

Inwestor: Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach

Główny wykonawca: MASZKARON Emil Karoński

formownia >> realizacje >> renowacja i odtworzenie elementów architektonicznych fontanny

KONSERWACJA RZEŹBY I ARCHITEKTURY

bottom of page