top of page

KONSERWACJA WYBRANYCH POLICHROMOWANYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH SKLEPIEŃ KATEDRY W TORUNIU

Współpraca: praca zespołowa pod kierunkiem

Katarzyny Daniel

Główny wykonawca: Restauro Sp. z o.o.

formownia >> realizacje >> konserwacja wybranych polichromowanych elementów architektonicznych sklepień

KONSERWACJA RZEŹBY I ARCHITEKTURY

bottom of page