top of page

KONSERWACJA ELEMENTÓW KAMIENNYCH ORAZ DEKORACJI SZTUKATORSKICH DZWONNICY

WE WŁOCŁAWKU

Współpraca: praca zespołowa pod kierunkiem

Małgorzaty Musieli

Główny wykonawca: Restauro Sp. z o.o.

formownia >> realizacje >> konserwacja elementów kamiennych oraz dekoracji sztukatorskich

KONSERWACJA RZEŹBY I ARCHITEKTURY

bottom of page